Montfoort

Diensten

Diensten

Advies

We bekijken samen met u uitgebreid naar uw persoonlijke situatie en welke risico's u verzekerd wilt hebben. Ook de risico's die u niet wilt verzekeren of die al elders verzekerd zijn, nemen we met u door. Vervolgens werken wij een helder advies voor u uit en bespreken dit persoonlijk met u. Voor adviesgesprekken komen wij persoonlijk bij u langs.

Bemiddeling

De te verzekeren risico's uit ons advies maken wij concreet richting verschillende verzekeraars. Wij onderhandelen met hen over prijs, dekkingen en voorwaarden. De verzekeraar die in uw situatie de aanbieding met de beste prijs/kwaliteit verhouding levert, bieden wij u aan en nemen wij grondig met u door. Bij het doornemen van de offerte besteden we nadrukkelijk aandacht aan de belangrijkste voorwaarden en clausules (de beroemde "kleine lettertjes")! Zo wordt het voor u volledig duidelijk wat u wel en wat u niet van de aangeboden verzekering(en) kunt verwachten.
Wanneer u zich volledig kunt vinden in onze offerte, assisteren wij u bij het volledige aanvraagtraject richting verzekeraars. Denkt u hierbij aan de diverse formulieren die moeten worden ingevuld, documenten die moeten worden verzameld, inspecties die moeten worden bijgewoond, enzovoort. Daarnaast zorgen wij voor de tijdige opzegging van eventueel reeds lopende verzekeringen en controleren wij of de polissen tijdig en juist worden opgemaakt bij de nieuwe verzekeraar(s).

Beheer

Alle verzekeringen die u via onze bemiddeling hebt afgesloten, nemen wij op in onze administratie. Wij informeren u actief over alle van belang zijnde wijzigingen omtrent deze verzekeringen. Daarnaast kunt u altijd contact met ons opnemen voor vragen of advies over deze verzekeringen.

Nazorg

Het is zeer belangrijk om periodiek te controleren of het verzekeringspakket nog voldoet aan uw situatie. Wij nemen op gezette tijden actief contact met u op om uw actuele bedrijfs- en/of gezinssituatie met u door te nemen en te bekijken of het eerder uitgebrachte advies nog steeds van toepassing is, of dat er zaken gewijzigd moeten worden. Daarnaast bekijken wij of de prijs/kwaliteit verhouding van uw verzekeringen nog steeds optimaal is. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw verzekeringen blijven voldoen aan uw wensen omtrent dekking en prijs.

Schadebehandeling

Mocht u onverhoopt schade lijden of veroorzaken, dan kunt u bij ons terecht voor hulp bij een goede afwikkeling. Wij assisteren u bij het juist invullen van het schadeformulier, het verzamelen van benodigde documenten, het inschakelen van experts en overige personen, etc. etc. Vanzelfsprekend houden wij nauwlettend in de gaten dat uw belangen optimaal worden behartigd.